top of page

Подкрепете ни

Дари време:

Искам да съм доброволец/доброволка:

info@momgotajob.com

Дари средства:

Фондация Мама има работа

ЕИК: 207621870

IBAN: BG78BPBI79421025960601

BIC:BPBIBGSF

Пощенска банка

Image by Vonecia Carswell
bottom of page