top of page

Права на майки с малки деца по Кодекса на труда

Актуализирано: преди 53 минути

Автор: Адв. Радостина ЯневаВместо увод

Всички ние знаем, че емоционалното и социалното развитие на децата се обуславя в голяма степен от отношенията в семейството и средата, в която растат. Времето, прекарвано с родителите и особено с майката, са от ключово значение за правилното сформиране на децата като стабилни и пълноценни членове на обществото. Същевременно обаче в днешни времена жените работят наравно с мъжете, като причините за това са от най-прозаичните – нуждата от финанси до дълбоко личностни нужди като себеутвърждаване, статус и други. За жените, които нямат свободата да изберат дали и колко време да прекарват с малките си деца, Кодексът на труда предоставя редица права, целящи да осигурят време, което майката да прекарва с малкото си дете, част от които ще разгледаме в настоящата публикация.


1. Забрана за полагане на нощен труд

Кодексът на труда забранява нощния труд на майки с деца до 6-годишна възраст, както и на майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им.

Тази забрана обаче може да отпадне при дадено изрично писмено съгласие от страна на работничката или служителката.


2. Забрана за полагане на извънреден труд

Майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, не могат да полагат извънреден труд.

И тази забрана може да бъде преодоляна с изрично писмено съгласие на работничката или служителката.


3. Забрана за командироване

Работодателят не може да командирова майка на дете до 3-годишна възраст без нейното изрично писмено съгласие.


4. Различни видове отпуски

  • отпуск поради бременност и раждане;

  • отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

  • отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

  • отпуск за кърмене и хранене на малко дете;

  • неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;

  • платен отпуск за две или повече живи деца – само ако е предвидено в колективен трудов договор.


5. Право на надомна работа

Майка на дете до 6-годишна възраст има право да работи надомно при същия или друг работодател, когато естеството на извършваната работа позволява това.


От нея се ползват майки на деца до 3-годишна възраст и е без значение дали майката използва или не друг вид отпуск или е започнала да работи.

Тази закрила се отнася само до някои от основанията за прекратяване на трудов договор.


7. Допълнителни права

С изменения от 2022 г. в Кодекса на труда на родителите се дадоха нови права. Повече за тях може да прочетете тук.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Това може да не е валидно за Вашия казус, дори и да намирате прилики. Само в рамките на правна консултация може да получите изчерпателно становище за Вашия казус.

7 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

תגובות


bottom of page