top of page

Често задавани въпроси

отговорите на вашите въпроси

Какво е Мама Има Работа (momgotajob)

Мама Има Работа (МИР) или momgotajob е регистрирана фондация в обществена полза. Мисията на МИР е да работи за равнопоставеността на жените в България в сферите на икономиката и личния живот. 

Какво прави МИР?

МИР предлага два вида събития за работещи майки - онлайн и на живо. Събитията целят да променят нагласите на жените, че има 

Какво прави МИР за работодатели?

Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding a written as well as a visual example. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand the answer.

bottom of page