top of page

Общи условия за ползване на интернет страниците на фондация Мама Има Работа

​1. Общи положения​

Настоящите правила уреждат взаимоотношенията фондация Мама Има Работа във връзка с използване на интернет страниците й: www.momgotajob.comwww.momgotajob.eu (наричани по-долу интернет страници) и всяко  лице, което пребивава на страниците (за краткост и удобство по-долу наричано Потребител).

Интернет страниците са обособени места в Интернет, достъпни чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащи файлове, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти.

Правилата представляват правнообвързващо споразумение по отношение на предоставянето на услуги от страна на интернет страниците (собственост на фондация Мама Има Работа, ЕИК 207621870) и тяхното използване от страна на всеки Потребител.

 

2. Предоставяни услуги и начин на ползването им​

·    С настоящите правила фондация Мама Има Работа предоставя безплатно услугите на интернет страниците си при спазване на условията по-долу.

·    Услугите на интернет страниците включват достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси и данни.

·    Потребителят на интернет страниците от своя страна се съгласява и ангажира да използва информацията и предоставяните услуги само и единствено при спазване на условията по настоящите правила.

·    За ползването на  интернет страниците не е необходима предварителна регистрация, освен в случаите, когато се ползват инструменти за регистрация в събитие или друга услуга.

 

3. Чрез зареждането на интернет страниците на фондация Мама Има Работа , потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите правила и всички последващи промени в тях и се задължава да ги спазва.

·    Фондация Мама Има Работа може да промени, добави или премахне части от тези правила за ползване по всяко време. Всички промени ще бъдат отразени на тази страница и влизат в сила веднага след тяхното публикуване.

·    Отговорност на Потребителя е да се запознае с тях преди всяко ползване на интернет страниците. Продължавайки да използва услугите на интернет страниците, потребителят се съгласява с всички промени.

 

4. При ползването на интернет страниците, потребителят се задължава да не нарушава права и интереси на трети лица и да не извършва злонамерени действия.

5. Забраняват се злонамерени действия. Такива са (но не само):

·    действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,

·    изпращане на нежелана поща,

·    препълване на каналите,

·    получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли,

·    използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация,

·    извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,

·    повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви,

·    изпращане или предизвикване на системи за неоторизиран отдалечен контрол или предизвикване инсталация на вируси,

·    смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,

·    извършване на действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

6. Авторски права

Използването и публикуването на текстове и графични изображения от интернет страниците е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

 

7. Поверителност

·    Политиката на фондация Мама Има Работа във връзка със защитата на личните данни е описана в отделен и специален документ.

·    Всеки потребител се ангажира лично да се запознае с Политиката за защита на личните данни, преди да продължи престоя си на интернет страниците.

8. Политика относно бисквитки (cookies)

1.  Интернет страниците използват т.нар. бисквитки (cookies) за събиране на данни. Инсталирането на бисквитки е необходимо за пълноценното използване им -  те ни помагат (както и на други упълномощени трети лица) да осигурим персонализиран подход при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание.

2.  Ако не искате да приемате „бисквитки“ или желаете да изберете по-специфични настройки, в настоящата политика ще намерите повече информация.

3.  Бисквитките (HTTP Cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът може да запише на Вашето устройство/браузър, когато посещавате някой от нашие интернет страници. При следващо посещение на страница на сайта, браузърът изпраща обратно към сървъра информацията в така създадените бисквитки. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

4.  За целите на настоящата политика и максимална яснота, понятието обобщава и други сходни технически механизми, освен HTTP Cookies, чрез които Вашият браузър може да позволява да бъде съхранявана информация локално, като например: Web Storage (Local Storage и Session Storage), Indexed Database API (IndexedDB), Web SQL Database, Local shared objects (Flash Cookies), Web beacons.

5.  Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

oЗадължителни бисквитки (еssential cookies) -  необходими, за да може интернет страниците ни да изпълнява своите основни функции. Интернет страниците ни не биха могли да функционира без тях. Такива бисквитки са например: за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях.

oБисквитки за функционалност и ефективност (performance and functionality cookies) - Тези бисквитки се използват за други важни функции, като например: да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашите сайтове или използвате нашите услуги; за запомняне на потребителски преференции (пр. какви настройки сте избрали); за да можем да Ви препоръчваме услуги, отговарящи на Вашите предпочитания; за събиране на информация за начина, по който посетителите използват сайтовете ни, за да можем да ги поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите си; за временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения; за други спомагателни функции. Ако изтриете тези бисквитки, сайтовете ни ще бъдат със силно ограничена функционалност и няма да може да функционират коректно и да Ви предоставят добро качество на услугата.

o​Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта - фондацията използва няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението на тези външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Такава външна услуга за преброяване е Google Analytics. Google Analytics използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Analytics използва тези данни, моля, вижте страницата „Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори“, (на адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг електронен адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събирана чрез Google Analytics.

oБисквитки на трети страни, с рекламни цели - Използваме няколко външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Такава външна рекламна платформа е Facebook Ads.

oБисквитки на трети страни – за функционалност - Някои бисквитки възникват и във връзка с инструменти на трети страни, които сме интегрирали в сайтовете ни. Например, Facebook API (опциите за „Вход с Facebook”, „Харесай във Facebook” и др.) и Google API (опциите за „Влез с Google профила си“, „Сподели в Google+”, „Виж на картата“ и др.), които могат да създадат бисквитки, за да могат да функционират. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в сайтовете ни.

oНие се стараем третите страни, с които имаме партньорски взаимоотношения, да бъдат надлежно проверени и с доказан авторитет и професионализъм.

oБисквитки, възникнали при посещаване на сайтовете ни от посетителя чрез клик върху реклама на сайтовете ни, намираща се във външен сайт на трета страна, не могат да бъдат предварително проконтролирани от потребителя, т.е. те се записват по подразбиране и се четат от сайтовете ни, след като посетителят е дошъл от сайт на трета страна. Бисквитките, функциониращи на този принцип с цел изпълнение на функциите на рекламната ни афилиейт система, не са уникални за посетителя и не биха могли да доведат до идентифициране на лицето.

6.  Настройка и изтриване на бисквитките

oМожете сами да изберете дали да приемате бисквитките или не, както и какъв вид бисквитки бихте искали да приемате, по следните начини:

oНастройки чрез Вашия браузър. Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове); преглеждане на създадените бисквитки; изтриване на създадени бисквитки.

oВажно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки сайтовете ни не могат да изпълняват основните си функции.

7.  Настройки чрез външни инструменти

oИнструмент на Google, под формата на приставка към браузъра, чрез който можете лесно да забраните Ваши данни да бъдат ползвани от услугата Google Analytics, която е често използвана от множество сайтове за преброяване на посещения и статистическа информация. Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

oНастройки в платформата на Google относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://adssettings.google.com/authenticated.

oНастройки в платформата на Facebook относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8.  Промени в политиката за бисквитките

Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.

 

9. За контакти

Ако имате въпроси, коментари или искания, свързани с тази Политика за бисквитките, можете да се свържете с нас имейл адрес info@momgotajob.com

 

10. Ограничeна отговорност

Фондация Мама Има Работа полага всички усилия, за да поддържа на интернет страниците си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондация Мама Има Работа не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на интернет страниците й. Цялата информация на интернет страниците се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на фондация Мама Има Работа за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Фондация Мама Има Работа не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към сайтове и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването на някой от интернет страниците.

Фондация Мама Има Работа не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на интернет страниците.

Фондация Мама Има Работа има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на интернет страниците си.

Настоящите правила на фондация Мама Има Работа са утвърдени с решение на управителния съвет на 5.1.2024г

bottom of page